Theater aan huis

120 woningen in Escamp decor voor theater en film

De film The Full Monty is een van zijn favorieten. Kunstenaar Andreas Scharfenberg waagt zich met Theater aan Huis aan een project van enorme proporties: in 120 verschillende huiskamers een kort toneelstukje opvoeren met drie actrices en hijzelf in de hoofdrol. Later wordt er een film van gemaakt.

Het decor voor het community arts-project Theater aan Huis is opgetrokken uit zo’n  120 verschillende woningen uit stadsdeel Escamp. In die woningen spelen zich op huiskamerniveau tienminutendramaatjes af, theatervoorstellinkjes die de makers, onder leiding van kunstenaar Andreas Scharfenberg, ook digitaal op video opnemen, zodat die scènes later als een mozaïek in elkaar geschoven kunnen worden en er uiteindelijk een rolprent gemonteerd kan worden.

Scharfenberg kwam al jaren geleden op dit idee, maar zijn geesteskind wilde nooit echt van de grond komen. Tot nu, als onder de Haagse vleugels van het landelijk opererende multimediaal en intercultureel platform Kosmopolis en Cultuuranker Escamp, zijn basisconcept van destijds een reikwijdte krijgt waar hij eigenlijk nooit eerder van durfde dromen, die hij nooit heeft voorzien. “Stel je voor: straks gaan we met een ploeg van drie actrices, een technische crew en ikzelf al die 120 huizen langs. In die huizen spelen we zo’n 40 verschillende theaterscènes. Iedere dag willen we drie tot vier huizen langsgaan, zodat we aan het eind van iedere werkdag ten minste één scene compleet op video hebben gezet. We hebben uitgerekend dat we in iedere woning ongeveer 35 minuten aanwezig zullen zijn. Veel korter kan niet, veel langer mag niet.”

Het leuke van het project is dat het script is gebaseerd op tientallen gesprekken die de makers hebben gevoerd met bewoners van Escamp. Nog leuker is dat zij zich kunnen aanmelden en hun huis beschikbaar stellen. Scharfenberg: “We hebben hen gevraagd naar hun ideaalbeeld van Escamp. We hebben ze ook gevraagd om eens stoutmoedig tien jaar vooruit te kijken: Hoe zou hun wijk er dan bij liggen? Flarden van die gesprekken zijn verweven in het script en uitgemond in een verhaal over drie jonge Escampse vrouwen die fictief in het Escamp van nu wonen en leven, over hun onderlinge vriendschap en, natuurlijk, over de liefde: ze zijn ieder op zoek naar de ware.”

Medio maart gaan de eerste opnamen aan huis van start. Tot die tijd moeten er nog veel hobbels worden genomen. “Op onze lijst staan nu nog niet meer dan drie huizen waar we kunnen spelen. Binnenkort starten we daarom een campagne in Escamp waarin we iedereen uitnodigen om hun woning beschikbaar te stellen.” Ook de logistiek moet nog terdege onder de loep worden genomen. “In de 35 minuten dat we bij mensen in huis zijn, moeten we de licht-, geluids- en opnameapparatuur opstellen én afregelen, de soms warmgelopen spullen laten afkoelen en weer opbergen. Daartussenin moeten we de bewoners in kwestie uitleggen waar we in het script aanbeland zijn, en uiteraard, min of meer a l’improviste de betreffende scène te spelen. De tijd is dus krap bemeten. Het script is in liefst 40 moten gehakt. Dat maakt ons flexibel, want dan kunnen we de afzonderlijke delen beter overzien.” De in te zetten apparatuur is cruciaal voor het welslagen: “Neem bijvoorbeeld een doodeenvoudige lampenset. Die mag niet te heet worden, want dan duurt het te lang voordat die is afgekoeld. En dan verliezen we tijd. We denken er nu over om led-lampen te gebruiken. Licht van gewicht bovendien.”

Is straks het spelen in 120 uiteenlopende huiskamers, of, wie weet, ook keukens, slaapkamers of badkamers, al een feest voor de makers; het echte wonder moet daarna tot stand worden gebracht, want de gespeelde scènes worden aan elkaar geregen tot een film van zo’n 80 minuten. Voor de montage is de beloftevolle Duitse danser en cineast Sascha Engel aangetrokken. “Het fascinerend van dit project is: Iedereen kan straks dus een bijna voyeuristisch inkijkje krijgen in de woning van een ander, in de manier waarop hij zijn woning, en dus ook zijn leven heeft ingericht”, aldus Scharfenberg, “terwijl de mensen die hun woning  beschikbaar stellen het risico lopen, of beter gezegd, de kans krijgen om in beeld te verschijnen. En zo deel uit te maken van de film. Dat is niet uit te sluiten, en dat wíllen we ook helemaal niet uitsluiten. Het zou juist fantastisch zijn als de bewoners een figurantenrol vertolken.”
Het is de bedoeling om de film te vertonen in de nieuwe theaterzaal van Cultuuranker Escamp, die momenteel wordt gebouwd. Scharfenberg: “Of ergens in de openlucht, ergens hier in Escamp, met een hapje en een drankje erbij voor iedereen. Het leuke is dat er vroeger een bioscoop was in Escamp, Eurocinema geheten. Het zou leuk zijn als we het gevoel van een bioscoop in de wijk terug kunnen brengen onder de bewoners.”

Het lijkt een bij voorbaat megalomaan project. Maar Scharfenberg, van Oostduitse origine, ex-timmerman aldaar en in de jaren negentig aan de Mimeopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afgestudeerd als mimespeler, deinst niet terug voor dit staaltje van onvervalste community arts. Zo maakte hij voorstellingen voor De Parade, bij Orkater en voor verschillende andere projecten waarin professionele makers samenwerkten met liefhebbers. Hij kent dus het klappen van de zweep. “We komen aan huis bij mensen die waarschijnlijk die normaal gesproken niet zo vaak met levend theater in aanraking komen. Het is leuk om de drempel naar het theater te verlagen door de mensen waar we spelen, de achterkant van toneel en film te laten ervaren, door bijvoorbeeld het opbouwen van de set te laten zien. Hopelijk kunnen we ze laten zien hoe leuk theater kan zijn. Het is natuurlijk bijzonder dat hun huis voor een tijdje, hoe kort ook, een theatertje is. Dat maakt het spannend voor hen, maar ook voor ons.”

Escampers kunnen zich aanmelden voor het beschikbaarstellen van hun woning op info@cultuurankersescamp.nl.

Advertentie